Skal vi slå oss sammen med andre klubber?

Skal vi slå oss sammen med andre klubber?

21.10.17 10:44 av Malin Paust

Idrettsforbundet holdt i vår et kurs for styremedlemmer i klubbene i Risør. De mener at antall selvstendige klubber i Risør er høyt i forhold til hvor mange som bor her og anbefaler at en del klubber vurderer sammenslåing. Idrettsforbundet kan bidra med prosessledelse for klubber som ønsker det, som å hjelpe til med avklaringer knytta til økonomi (den enkelte klubbs beholdning, utgifter og inntekter). Svømmeklubbens styre er positive til å gå inn i en slik prosess, og ønsker å behandle dette spørsmålet på neste årsmøte. Vil du være med på å påvirke dette?

Les mer
Vi trenger flere dyktige instruktører!

Vi trenger flere dyktige instruktører!

23.04.17 22:49 av Malin Paust

For å kunne opprettholde, og gjerne øke, vårt tilbud om svømmekurs, søker vi etter personer i alderen 15 år og eldre. Om du har erfaring som aktiv svømmer eller svømmeinstruktør fra tidligere er det positivt, men ikke noe krav. Du må være komfortabel i vann, og ønske å motivere og hjelpe andre til å bli bedre svømmere. Vi følger utdanningen til Norges Svømmeforbund og dekker kursavgifter for alle våre instruktører.

Les mer
Barneidrettsansvarlig

Barneidrettsansvarlig

27.11.16 13:42 av Malin Paust

Barneidrettsansvarlig skal sikre at alle barn blir inkludert i idretten, og at klubben har god kontakt med foreldrene. Dette er en viktig jobb som vi hittil ikke har vært tydelige nok på, og i tillegg til å få gjøre en innsats for barna, følger det fordeler med å gjøre en innsats for klubben: Svømmeklubben dekker kurspris/treningsavgift for alle instruktører, trenere, tillitsvalgte og styreoppnevnte, og for deres ektefelle/samboer og barn. Rolf Gustavsen er klubbens barneidrettsansvarlig. Rolf kan kontaktes på e-post rolfgust@broadpark.no eller mobil 324 82 411

Les mer
Risør-Varden Svømmeklubb trenger fler instruktører

Risør-Varden Svømmeklubb trenger fler instruktører

09.12.15 00:23 av Malin Paust

Vi trenger stadig nye, dyktige instruktører. For å kunne opprettholde, og gjerne øke, vårt tilbud om svømmekurs, søker vi etter personer i alderen 15 år og eldre. Om du har erfaring som aktiv svømmer eller svømmeinstruktør fra tidligere er det positivt, men ikke noe krav. Det eneste vi stiller som krav er at du er komfortabel i vann, og at du ønsker å motivere og hjelpe andre til å bli bedre svømmere. Vi dekker kursavgifter for alle våre instruktører og følger utdanningen til Norges Svømmeforbund. Du vil jobbe sammen med andre instruktører, men vi søker også etter flere hovedtrenere som kan lede kurs. Hva som blir aktuelt for deg, vil avhenge av din kompetanse og dine ønsker. Svømmekursene foregår på ettermiddager og i noen helger/skoleferier.

Les mer
Årsmøte 2015 og videre utvikling av klubben

Årsmøte 2015 og videre utvikling av klubben

14.04.15 18:53 av Malin Paust

Har du lyst til å påvirke utviklingen i klubben? Til årsmøtet som ble avholdt 19. mars møtte kun åtte personer - styrets medlemmer og valgkomiteen! Også denne gang var det en utfordring for valgkomiteen å finne kandidater til verv i styret. Det var heller ingen innspill til saker. Var det mangelfull informasjon om møtet, kunne vi ha tilbudt noen form for underholdning i forbindelse med møtet, eller er alle så fornøyde med hvordan klubben styres at det ikke er noe å formidle til styret?

Les mer
Vi satser på god kvalitet i svømmeundervisningen

Vi satser på god kvalitet i svømmeundervisningen

02.12.14 20:06 av Malin Paust

Vi tilbyr svømmeundervisning innenfor Norges Svømmeskole og det er derfor noe dyrere å delta på våre kurs enn å være med i andre klubber i Risør. Vi stiller med én ungdomsinstruktør per fem barn i tillegg til en voksen instruktør. Alle instruktører har gjennomført profesjonelle instruktørkurs og mottar lønn. For å ivareta høye krav til sikkerhet har vi autoriserte instruktører med årlig oppdatert livredderkurs.

Les mer

Kategorier