Årsmøte 2019

Publisert av Vidar Alvestad den 05.03.19. Oppdatert 10.03.19.
Onsdag 13. Mars 2019 kl. 19.00 Klubbhuset Kjempesteinsmyra

Saksliste
1. Godkjenning av saksliste
2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
3. Årsmeldinger 2018
4. Regnskap 2018
5. Innkommende saker: Saker som ønskes behandlet på årsmøtet meldes til styret
    senest: 8. Mars 2019 ved Lars Aasbø Fosshaugen, lars.fosshaugen@gmail.com
6. Budsjett for 2019
7. Valg

Vel møtt!