Skal vi slå oss sammen med andre klubber?

Publisert av Malin Paust den 21.10.17.

Idrettsforbundet holdt i vår et kurs for styremedlemmer i klubbene i Risør. De mener at antall selvstendige klubber i Risør er høyt i forhold til hvor mange som bor her og anbefaler at en del klubber vurderer sammenslåing. Idrettsforbundet kan bidra med prosessledelse for klubber som ønsker det, som å hjelpe til med avklaringer knytta til økonomi (den enkelte klubbs beholdning, utgifter og inntekter). Svømmeklubbens styre er positive til å gå inn i en slik prosess, og ønsker å behandle dette spørsmålet på neste årsmøte. Vil du være med på å påvirke dette?

Styret ser flere fordeler ved å slå oss sammen i en større idrettsklubb: 
- klubbens totale aktivitetstilbud vil kunne variere med sesong og interesse blant medlemmene
- behov for antall voksne i styreverv blir lavere
- det blir lettere å holde engasjement over tid, uavhengig av om barna bytter mellom aktiviteter
- medlemmer i en gruppe (hvorav for eksempel svømmeskole kan bli én, konkurransesvømming én, mosjonssvømming en annen - eller én samlet for svømming?) kan lettere delta i de andre gruppenes arrangementer og aktivitetstilbud

Vi ser for oss at både vi og klatreklubben, som også er positive til sammenslåing, går inn i det som i dag er Risør ski- og skøyteklubb, men som allerede har utvidet med triatlon og friidrett (allerede behov for et navneskifte?). Håndballklubben og fotballklubben, som hver i seg allerede er store, tenker vi kan fortsette som egne selvstendige klubber, men det er selvsagt ikke noe vi skal bestemme.

Vi kan ikke se at det er noen negative konsekvenser som veier tyngre enn fordelene, så om du har noen du ønsker å formidle til oss, ikke nøl med å ta kontakt! Vi vil også gjerne ha med oss flere som vil være med og påvirke klubbens videre utvikling, enten vi fortsetter som selvstendig klubb, eller går sammen i en større idrettsklubb!

Hilsen Styret